Historie

23.12.1998 uspořádán první Vánoční volejbalový turnaj (9 družstev, Sportcentrum – DDM). Započala spolupráce se Zdeňkem Ondrou, tehdy zástupcem ředitele Sportcentra – DDM. První název klubu byl pouze pracovní – Volejbalový klub. Zakladateli klubu byly tehdejší studenti Jakub Gall a Jan Zatloukal
1.2.1999 volen název Sportovní klub K2. Jeho činnost probíhala jako činnost zájmového kroužku Sportcentra – DDM.
12.8.2000 Proběhl první Volejbalový tábor mládeže.
2003 založeno občanské sdružení Sportovní klub K2 Prostějov
2003 Volejbalový tábor mládeže poprvé ve Svojanově, kde proběhl ještě pětkrát. Proběhla první generační obměna, přidává se skupina kolem sourozenců Kadlčíkových.
2006 k etablovanému občanskému sdružení se připojuje odtržená frakce jednoho prostějovského florbalového klubu, vzniká oddíl florbal SK K2 Sporcentrum se zakládajícími členy Jiřím Kroupou a Janem Novákem. Tento oddíl si vytyčil jako své hlavní poslání vyplnit prázdné místo v nabídce poskytování výchovy mladých florbalistů a florbalistek.
2006 další generační obměna kolem sourozenců Kovalovských
2007 uspořádána první soustředění SK K2 v Mohelnici. Další generační obměna kolem absolventek ZŠ Prostějov, ul. E. Valenty.
2008 SK K2 se účastní krajského přeboru mužů.
2011 vznik nových oddílů (rekreačního volejbalu, turistiky, koloběžkářů, badmintonu a kondičních sportů)
2013 vznik nového oddílu LINE DANCE CLUB – Josefína, kde se vyučují Line Dance pro jednotlivce a Partner Dance pro páry. Členové se aktivně účastní country akcí v širokém okolí a tam využívají to, co se učí na trénincích.

Kalendář akcí

Kalendář

Partneři


Město Prostějov

Olomoucký kraj