Oddíl turistiky » AktualityVložil zatloukal dne 19. 2. 2017

Na tomto odkazu se můžete předběžně přihlásit na naši akci. Přihláška se stává závaznou v okamžiku zaplacení zálohy v souladu s tímto bulletinem.


Číslo účtu: 2900400244/2010

Variabilní symbol: prvních 6 čísel rodného čísla

***


(jaz)
zatloukalJan Zatloukal


Kalendář akcí

Kalendář

Partneři


Město Prostějov

Olomoucký kraj